موسسه علمی فرهنگی مولفان

مشاوره، هدایت و آموزش در تحقیقات علمی و چاپ نتایج تحقیقات و پژوهش ها

موسسه علمی فرهنگی مولفان

مشاوره، هدایت و آموزش در تحقیقات علمی و چاپ نتایج تحقیقات و پژوهش ها

موسسه علمی فرهنگی مولفان، با ایجاد ارتباط بین محققان در زمینه های مختلف ادبی، هنری، تخصصی و دانشگاهی در سراسر کشور و همچنین هدایت و آموزش محققان اقدام به انجام فعالیت های تحقیقاتی و علمی میکند و در نهایت نتایج تحقیقات را در قالب مقاله و یا کتاب به چاپ می رساند.

بایگانی

موسسه علمی فرهنگی مولفان با هدف ترغیب، آموزش و هدایت صحیح علاقه­ مندان به نگارش، تالیف و یا ترجمه کتاب تشکیل شده است. این موسسه تمام خدمات مورد نیاز برای تالیف یک کتاب را در اختیار علاقه­ مندان قرار می­دهد.